Visie

Ontwerpen is het proces dat leidt naar schoonheid en functionaliteit, in die volgorde, function follows form. Schoonheid is niet aan stijl gebonden, het is essentiëler, het gaat dieper, zo kan een goed ontworpen jaren ‘30 woning even inspirerend zijn als een strakke minimalistische villa. Ontwerpen is de studie naar juiste composities van volumes, ruimten, materialen en kleuren die zorgen voor een topomgeving voor activiteiten. Ontwerpen is het vormgeven van relaties tussen mens, object en ruimte. Ontwerpen is relaties leggen met de context, de directe omgeving, de tijd en de inzichten die behoren bij die tijd. Ontwerpen is het proces naar technische perfectie, goed doordachte details die een gebouw laten functioneren tot in lengte van dagen.

Ontwerpen is wat we graag voor u doen.

 

De huidige kennis en inzichten leren ons dat we zorgvuldiger om moeten gaan met grondstoffen en energie. Gebouwen hebben een grote impact op het milieu. De kennis en kunde is echter aanwezig om hierin verandering te brengen. Wij gaan voor gebouwen met een minimale milieubelasting, onder andere door te onderzoeken wat de impact van de materialen en de bouwmethoden zijn op het milieu. Wij gebruiken daarvoor de DGBC-Materialentool en C2C principes. Door het toepassen van slimme energieconcepten streven we naar een minimale energiebehoefte. Voor kleinere projecten gebruiken we daarvoor PHPP-berekeningen (Passief Bouwen) die we zelf kunnen uitvoeren, voor grotere projecten werken we samen met adviseurs en maken we onderandere gebruik van de BREEAM beoordelingsmethoden.

 

Zonder budget geen gebouw, maar ook met een klein budget kunnen inspirerende oplossingen bedacht worden. De kracht van een ontwerp hangt niet af van het beschikbare budget, maar van de juiste keuzes en oplossingen. Graag gaan we met u de uitdaging aan om de juiste keuzes te maken en de juiste oplossingen te vinden binnen het spanningsveld tussen uitstraling – duurzaamheid – comfort - budget.